Waxing Services :: Halcyon Spa & Salon | Bed And Breakfast | Augusta, MO

Waxing Services

Waxing Services

Eyebrow Sculpting

$ 15.00

Facial Waxing

Chin $ 7.00
Lip $ 8.00
Nose $ 12.00

Arm Waxing

Underarm $ 20.00
Full Arm $ 42.00
Lower Arm $ 25.00

Body Waxing

Back $ 45.00
Chest $ 25.00
Stomach $ 20.00

Leg & Bikini Waxing

Full Leg $ 52.00
Lower Leg $ 35.00
Bikini $ 30.00
Brazilian $ 75.00