Waxing Services :: Halcyon Spa & Salon | Bed And Breakfast | Augusta, MO

Waxing Services

Waxing Services

Eyebrow Sculpting

$25.00

Facial Waxing

Chin $8.00
Lip $8.00
Nose $12.00

Arm Waxing

Underarm $25.00
Full Arm $50.00
Lower Arm $35.00

Body Waxing

Back $65.00
Chest $60.00
Stomach $30.00

Leg & Bikini Waxing

Full Leg $75.00
Lower Leg $60.00
Bikini $35.00
Brazilian $70.00