Waxing Services :: Halcyon Spa & Salon | Bed And Breakfast | Augusta, MO

Waxing Services

Waxing Services

Eyebrow Sculpting

$ 25.00

Facial Waxing

Chin $ 8.00
Lip $ 8.00
Nose $ 12.00

Arm Waxing

Underarm $ 25.00
Full Arm $ 50.00
Lower Arm $ 35.00

Body Waxing

Back $ 65.00
Chest $ 60.00
Stomach $ 30.00

Leg & Bikini Waxing

Full Leg $ 75.00
Lower Leg $ 60.00
Bikini $ 35.00
Brazilian $ 70.00